خرابات

یادداشت‌های یک نیمه فعال فرهنگی!

خرابات

یادداشت‌های یک نیمه فعال فرهنگی!

به روایتی معتبر که از شیعیان نقل شده، سوم مهر ماه 1368 در رشت متولد شدم.

.  .  .

از اوایل سال 1383 وارد فضای فرهنگی شدم البته به عنوان مخاطب. سال 1386 بعد از گرفتن دیپلم ریاضی و گذروندن دوره پیش دانشگاهی، حوزه علمیه ی قم رو واسه ادامه ی تحصیل انتخاب کردم. و فعلا قصد ادامه ی تحصیل دارم!! :)


مجتبی روزافروزی